İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, Süresi Cezası Ne Kadar?

İş kazası bildirimi; işveren veya temsilcisi tarafından iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İş kazası bildirimi en fazla iş kazasının gerçekleşmesinin ardından 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Bildirimin yapılması yasal zorunluluk olup; bildirilmemesi halinde işverene cezai işlem uygulanmaktadır.

İş kazası geçiren işçinin, iş kazası tazminatı gibi birçok hakkı doğmaktadır. İşçinin bu hakları talep edebilmesi için iş kazası bildiriminin yapılması zorunludur. İşveren bildirimi yapmaması halinde işçi kendisi yada vekili aracılığı ile de bu bildirimi yapabilmektedir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen veya kurumun internet sitesi üzerinden başvuru ile yapılmaktadır.  Kurumun internet sitesi üzerinden ‘İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Giriş Sistemi’ sekmesinden yapılmaktadır. Siteye giriş e-  devlet üzerinden yapılmaktadır. E devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesinden şifreyi temin edebilirler. Şifre ile giriş yapılmasının ardından iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu doldurulmalıdır.

Kuruma şahsen veya posta yoluyla başvuru yapacaklar için hazırlanması gereken evraklar bulunmaktadır. Evraklarda ise kazanın tarihi, kazanın nasıl gerçekleştiği varsa şahitlerinin bilgileri gibi kazaya dair tüm bilgiler yer almalıdır. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılırken hazırlanması gereken evraklar genel olarak;

 • İş kazasını detaylı anlatan dilekçe,
 • Vekili varsa vekaletname,
 • Sağlık evrakları,
 • İş kazası formu,
 • Savcılık evrakları,
 • Tahsis talep formu,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu,
 • İşe giriş- çıkış bildirgeleri.

SGK İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Excel İndirme İçin Tıklayınız.

SGK İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu PDF İndirme İçin Tıklayınız.

İş Kazası Bildirmeme Cezası

İş kazası bildirmeme cezası; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca belirlenmiştir. İş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmemenin cezası ilgili kanuna göre 2023  yılında minimum 15.529 TL olarak belirlenmiştir.

İş kazası bildirmeme cezası her yıl düzenli olarak güncelleme görmektedir. Ayrıca bu ceza işçi sayısına ve işin tehlikesine göre de farklılık göstermektedir. İş kazası bildiriminde bulunulmaması durumunda uygulanan cezalara ilişkin tablo;

Tehlike Sınıfı 10’dan Az İşçisi Bulunan 10-49 Arasında İşçisi Bulunan 50’de Fazla İşçisi Bulunan
Az Tehlikeli İş 15.529 TL 15.529 TL 23.293 TL
Tehlikeli İş 19.411 TL 23.293 TL 31.058 TL
Çok Tehlikeli İş 23.293 TL 31.058 TL 46.587 TL

İş Kazası Bildirimi İçin Denetleme Yapılır mı?

İş kazasına ilişkin işverenlerin tedirgin olmasına sebep olan bir konu da; İş kazası bildirimlerinde SGK’nın denetlemesinin bulunup bulunmamasıdır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazalarının denetlenmesine dair kurduğu bir birim veya ekibi bulunmamaktadır.

 SGK İş Kazası Bildirimi

İş kazası; işçinin işverene ait bir işi gerçekleştirdiği sırada veya işverenin tahsis ettiği araç ile seyahat ederken talihsiz olay sonucunda yaralanması ya da vefat etmesi olarak açıklanmaktadır. SGK iş kazası bildirimi ise meydana gelen iş kazasının, işveren veya işveren temsilcisi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesidir. İş kazası bildirimi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde yapılması gereken yasal bir zorunluluktur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimi yapılmasının en büyük nedenlerinden birisi ise işçiye çalışamadığı gün için verilecek rapor parasıdır. İşverenin bildirimi yapmaması halinde işçiye rapor parası verilmemektedir.

İşveren iş kazası bildirimi yapmaması halinde işçi SGK ya başvuru yaparak bildirimde bulunabilir. Böyle bir durumda kurum denetmenleri kazayı inceleyerek iş kazasını tespit etmektedir. Denetmenler iş kazası olduğuna karar vermedi halinde işçiye iş göremezlik ödemesi (rapor parası) ödenir. Ancak işverenin bu ihmali Sosyal Güvenlik Kurumu’na rücu hakkı vermektedir. İşveren iş kazası bildirimini yapmadığı için ayrı cezai işleme tabi tutulurken işçiye verilen rapor parasını da kuruma ödemek zorunda kalabilmektedir.

Memur İş Kazası Bildirimi

Memur iş kazası bildirimi, kamuda çalışan memurların, işyerinde meydana gelen iş kazalarının ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilmesidir. Kamuda çalışan memurların iş kazaları, diğer işyerlerinde çalışan işçilerin iş kazaları gibi yasal bir zorunluluk kapsamındadır.

Memur iş kazası bildirimi, iş kazasının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiği, yaralanan veya ölen kişilerin kimlik bilgileri, iş kazasının sonuçları ve diğer bilgileri içerir. Memur iş kazası bildirimi, kamu çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir ve yasal bir zorunluluktur.

Memur iş kazası bildirimi yapmak, hem çalışanların sağlığı hem de işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından son derece önemlidir. İş kazası bildirimlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, iş kazası sonrası alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve iş kazalarının önlenmesi açısından da önemlidir.

İş Kazası Bildirimi Süresi
İş Kazası Bildirimi Süresi

İş Kazası Bildirim Süresi

İş kazası bildirimi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren  işveren tarafından en geç 3 iş günü içinde yapılması gerekmektedir. Bu süre, iş kazasının tespit edildiği tarihten itibaren hesaplanır ve tatil günleri bu sürenin içine dahil edilmez.

İş kazası bildirim süresi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde yer alan açıklamalarda içerisinde yer almaktadır. İlgili kanun maddesinde;

‘İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar’ ifadeleri yer almaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5510.pdf.

İş Kazası Tutanağı Nedir?

İş kazası tutanağı, bir işyerinde meydana gelen iş kazasının, işveren veya işveren temsilcisi tarafından düzenlenen resmi bir belgedir.  İş kazası tutanağı, işçilerin sağlık ve güvenliği açısından son derece önemlidir ve yasal bir zorunluluktur. İş kazası tutanağı, iş kazasının meydana geldiği andan itibaren hemen doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmelidir.

İş kazası tutanağında yer alması gereken bilgiler;

 • İş kazasının tarihini,
 • Yerini ve saatini,
 • İşçinin kimlik bilgilerini,
 • Kimlerin etkilendiği,
 • İş kazasının ne şekilde meydana geldiğini,
 • İşçinin yaralanma veya ölüm durumunu,
 • Kazaya tanık olan kişilerin kimlik bilgilerini,
 • İş kazasının olası nedenlerini içerir.

İş kazası tutanağı, resmi bir belge olduğu için, herhangi bir hukuki işlemde kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. İş kazasının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak için yasal bir zemin oluşturur.

 İş Kazası Tutanağı Örneği

İş kazası tutanağı yasalara uygun olarak olarak doldurulmalıdır. Bilgiler doğru ve güncel şekilde yazılmalıdır. Resmi evrak sayılan bu tutanak iş kazasına dair tüm bilgileri içermelidir.

İş kazası tutanağı Word indirmek için tıklayınız.

İş kazası tutanağı PDF indirmek için tıklayınız.

İş Kazası Raporu Nedir?

İşçi, iş kazasının gerçekleşmesinin ardından gittiği sağlık kuruluşundan iş kazası raporu almaktadır. Alınan iş kazası raporu işverene teslim edilmelidir. İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimini yaparken bu raporu da iletmelidir.

Evrakların tamamının SGK’ya iletilmesi ile işçiye istirahat süresi boyunda rapor parası verilmektedir. Rapor parasına halk dilinde geçici iş göremezlik ödeneği de denilmektedir. Rapor parasının ücreti işçinin tedavi şekline göre değişkenlik göstermektedir. İşçi;

 • Ayakta tedavi görüyor ise günlük ücretinin yarısını,
 • Yatarak tedavi görüyor ise günlük ücretinin yarısını almaktadır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ve işverenden alınacak ödenek işçinin bir aylık ücretini aşması halinde ise işçinin maaşından kesilebilmektedir.

Rapor parasına örnek olarak; İşçi aylık 15.000 TL maaş ile çalışırken iş kazası geçirerek 15 gün rapor almıştır. İşçinin günlük ücretine tekabül eden tutar ise 500 TL olmaktadır;

 • İşçi ayakta tedavi görüyor ise; Günlük ücretinin 3/2 oranı 333,33 TL’dir.

15 günlük rapor parası ise;  333,33 X 15 = 4.999,95 TL’dir.

 • İşçi yatarak tedavi görüyor ise; Günlük ücretinin yarısı 250 TL’dir.

15 Günlük rapor parası ise; 250 X 15 = 3.750 TL’dir.

İş Kazası Raporu Örneği

İş kazası raporu örneği Word indirmek için tıklayınız.

İş kazası raporu örneği PDF indirmek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir