İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir Miyim?

İş kazası tazminat hesaplama İş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemlisi iş kazası tazminat davasıdır.

İş kazası tazminatı hesaplamada dikkat edilmesi gereken nokta; İşçinin iş kazası nedeniyle ve ileride iş gücü kaybı nedeniyle uğrayacağı zararların tazminidir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası durumunda tazminat alabilmek için belirli şartlar aranmaktadır. Öncelikle kazanın iş kazası kapsamında olması gerekir. Bu kaza sonucunda bedensel yaralanma meydana gelmiş olmalıdır. Ayrıca, kaza ile hasar arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır. Uygulamada, işyerinde meydana gelen hemen hemen her iş kazası için tazminat alınabilmektedir.

İş kazası geçirdiyseniz ve bu durumdan dolayı zarara uğradıysanız, Türkiye’de iş hukuku çerçevesinde tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. İş kazası sonucunda tazminat alabilmeniz için bazı şartların sağlanması gerekmektedir:

  1. İş kazasının işverenin sorumluluğu kapsamında meydana gelmiş olması: İş kazası, işverenin iş yerinde alması gereken güvenlik önlemleri veya işin yürütülmesiyle ilgili eksiklikler nedeniyle meydana gelmiş olmalıdır.
  2. İş kazasının işçinin kusuru dışında meydana gelmiş olması: İş kazasının meydana gelmesinde işçinin aşırı kusuru veya ihmali bulunmamalıdır.
  3. İş kazası sonucunda işçinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması: İş kazası sonucunda işçinin sağlık durumu, çalışma gücü veya iş hayatındaki beklentileri olumsuz yönde etkilenmiş olmalıdır.
  4. İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi içerisinde dava açılması: İş kazası tazminat davalarında zamanaşımı süresi genellikle 5 yıldır. İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren bu süre içerisinde dava açılmalıdır.

Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, iş kazası sonucunda tazminat alabilirsiniz. İş kazası tazminat davası açmak için, yaşadığınız maddi ve manevi zararları ve işverenin hukuki sorumluluğunu ortaya koyan kanıtlar ve deliller sunarak, yetkili ve görevli mahkemeye başvuruda bulunmalısınız. Bu süreçte, bir avukattan hukuki destek almak ve haklarınızı en iyi şekilde savunmak önemlidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

TBK’nın 54. maddesi uyarınca maddi tazminat kapsamında talep edilebilecek kalemler 4 başlık altında toplanmıştır. Bu kalemlerden ilki işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı zararların tazmini için yapılan tedavi giderleridir. Belirli bir süre çalışamayan işçinin iş kazası sonucu uğradığı zarar nedeniyle uğradığı kazanç kaybı bu kalemler arasındadır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan kayıplar da tazminat kapsamındadır. İş kazası sonucu işçinin yüzünde kalıcı izler oluşması bu alacak türüne örnek olarak gösterilebilir. İşçi bu işaretten dolayı daha sonra iş bulmakta zorlanabilir.

Diğer bir kalem ise çalışma gücünün azalması veya kaybolmasından kaynaklanan kayıplardır. Bu kayıp geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir. Geçici kayıptan anlaşılması gereken, işçinin çalışma gücünde herhangi bir kaybın olmadığı veya bu kaybın sonradan ortadan kalktığı durumlardır. Bu durumda işçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İşçinin iş kazası sonucu kalıcı bir kayıp yaşaması da mümkündür. Bu durumda kalıcı iş göremezlik tazminatı talep etmek mümkündür. Kalıcı iş göremezlik örneği, işçinin parmağını kaybetmesidir.

Türk Borçlar Kanunu’na ulaşabilmek için bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazası tazminat hesaplama işçinin kaza yapmamış olması durumunda elde edeceği gelir dikkate alınır. İş kazası tazminatı hesaplama yöntemi içtihatlara dayanmaktadır. Hesaplamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aktif dönem ve pasif dönem hesapları da iş kazası tazminat talebinde hesaplamaya dahil edilir.

Tazminatın hesaplanmasında kanunun indirime izin verdiği durumlar da vardır. Bunlardan ilki olayda yaralanan tarafın kusurunun bulunmasıdır. İş kazasında ölen işçinin eşinin yeniden evlenme ihtimali de dikkate alınan bir diğer durumdur. Bu durumda hâkim her somut olayın gereklerine göre ayrı ayrı karar verir. Zarara neden olan kişi ekonomik olarak zor durumda ise hakim takdiri çerçevesinde belirli bir indirim uygulayabilir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

İş kazası sonucunda maddi tazminat talepleri, iş hukuku çerçevesinde Türkiye’de değerlendirilir. İş kazası maddi tazminat davalarında yetkili ve görevli mahkeme, İş Mahkemesi’dir.

İş kazası maddi tazminat davalarında görevli mahkeme, iş kazasının meydana geldiği yer veya işçinin işe başladığı yerdeki İş Mahkemesi olabilir. Ayrıca, dava, işçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde de açılabilir. İşçinin işverene karşı açtığı maddi tazminat talepleri için, işçinin seçimine bağlı olarak bu mahkemelerden birinde dava açılabilir.

İş kazası maddi tazminat davalarında yetkili ve görevli İş Mahkemesi, işçinin maddi zararlarının karşılanması ve işverenin sorumluluğunun tespiti ile ilgili kararlar verir. Bu tür davalar, iş kazası sonucunda işçinin uğradığı maddi zararların giderilmesi ve işverenin hukuki sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla açılır. İş kazası maddi tazminat davalarında, işçinin uğradığı maddi zararların tespiti ve işverenin hukuki sorumluluğunun belirlenmesi için çeşitli kanıtlar ve deliller sunulmalıdır.

İlgili İçerik:

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir