İş Kazası Tazminatı

İş kazası tazminatı kazası İş Mahkemeleri, maddi ve manevi tazminata yetkili mahkemelerdir.

İş kazası tazminatı

İş kazası tazminatında iş kazası İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlanmıştır ve bu tanıma göre; İşyerinde veya işin yürütülmesi nedeniyle meydana gelen, ölüme neden olan veya beden bütünlüğünü zihinsel veya bedensel engelli hale getiren bir olayı ifade eder.

Bir kazanın iş kazası olabilmesi için;

 • Olay bir kaza olmalı,
 • İş kazası mağduru işçi olmalıdır,
 • Kazanın işyerinde veya işin yürütülmesinden kaynaklanmış olması,
 • İş kazasının ölüme veya vücut bütünlüğüne zarar verecek nitelikte olması,
 • İş kazası durumunda işçi ve işverenin ilgili kanundan doğan bir takım sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu sorumluluklar;

 • Öncelikle sağlık müdahalesi yapılmalı,
 • İş kazası raporu hazırlanmalı,
 • İş kazasının kolluk birimine (Polis veya Jandarma) bildirilmesi,
 • İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilmelidir.

İş Kazası Oluştuğunda Yapılması Gereken Hukuki İşlemler

İş kazası, işçinin ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Tarafların sorumlulukları gereği ilgili kolluk birimine bildirdikleri iş kazası sonucunda, gerekli soruşturma yapılarak kazadan sorumlu kişi hakkında ceza davası açılacaktır.

Ceza davası dışında, yaralanan işçi veya ölen işçinin mirasçıları hukuk davası açarak, kazadan sorumlu kişiden maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Söz konusu iş kazasının sorumlusu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince gerekli önlemleri almayarak kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranan işverendir. İşvereni temsile yetkili çalışanlar aleyhine de açılabilir.

Maddi Tazminat Davası

İş kazası geçiren işçi ruhsal ve/veya bedensel zarar görmüş olabilir. İşçi, tazminat davası ile uğradığı zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.

Ölüm halinde; İş kazasının işçinin ölümü ile sonuçlanması halinde, işçinin kanuni mirasçıları tarafından süresi içinde açılacak dava ile aşağıdaki hususlar talep edilebilir.

 • Cenaze masrafları,
 • Tedavi masrafları,
 • İş gücünün azalması veya kaybolmasından kaynaklanan zararlar,
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları zararlar

Bedensel zarar durumunda; İşçinin iş kazası nedeniyle bedensel zarara uğraması halinde işçinin açacağı dava ile aşağıdaki hususlar ileri sürülebilir.

 • Tedavi masrafları,
 • Kazanç kayıpları,
 • İş gücünün azalması veya kaybolmasından kaynaklanan zararlar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zararlar

 

One thought on “İş Kazası Tazminatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir